Тренировъчна честота

четиво за 2 минути

Тренировъчна честота

Какво е тренировъчна честота и знаем ли как правилно да организираме своя фитнес план?

Най-кратко казано, това е разпределянето на общия обем тренировки за седмицата или по-точно казано, колко пъти ще наблегнем на дадена мускулна група!

Съществуват множество теории относно това какъв подход на трениране да изберем, но във времето са се доказали два метода на разпределяне на тренировъчната честота.

Сплит система: използва се, когато тренираме мускулна група веднъж в седмицата и засягаме конкретни мускулни групи в отделни дни от седмицата.

Високочестотно трениране: това е тренировка на мускулните групи 3,4 и дори 6 пъти в седмицата, използване на по-малък тренировъчен обем за сметка на по-висока честота.

При добър подбор на упражнения и правилното им разпределение и двата модела на тренировка ще дадат  желаните резултати.

Ако в края на тренировъчната седмица сте постигнали нужния брой серии, например за гръдни мускули, това е абсолютно достатъчно за тяхното развитие, като съвсем не е от значение дали сте тренирали по сплит система (1 тренировка с 10 серии само за гръдни мускули) или високочестотно (5 тренировки с  2 серии за гръдни мускули).

Добра практика е да направите периодизация, в която определен период от време да тренирате по сплит система, а след това да изпробвате високочестотно трениране. Анализирайки кой подход  дава по-добри резултати при вас, по-бързо да достигнете личните си цели.

Подходът, който аз бих избрал

В моята практика аз прилагам високочестотно трениране, когато приучавам начинаещите към фитнеса. По този начин е възможно най-ефективно да преподам правилната техниките на основните упражнения и успешно да преминем през адаптационния етап на мускулатурата.

На следващия етап разпределям тренировките на сплит система, където много фокусирано да анализирам слабости в развитието на отделни мускулни групи и в същото време да формирам стратегии за изоставащите такива с цел симетрична телесна структура.

Най-правилният подход често е този, който е подплатен с теория и  изследвания, но практиката би показала дали той наистина работи за вас. Всеки е индивидуален и в процеса на работа подхода винаги може да търпи промени.