Успешни истории

Теодора И.

Подготовка за състезание

Александър А.

Подготовка за състезание

Ралица В.

Подготовка за състезание

Теодора И.

Подготовка за състезание

Юлиян Т.

Покачване на мускулна маса

Вероника П.

Намаляване телесно тегло

Мартин. Д.

Намаляване телесно тегло

Милан М.

Намаляване телесно тегло

Теодор Т.

Намаляване телесно тегло

Любо П.

Намаляване телесно тегло

Гергана Л.

Покачване на мускулна маса